Ngố lai kiểu, Ngố thêu, Ngố lưng thun

Ngố lai kiểu, Ngố thêu, Ngố lưng thun
Size 26/30 —❤️❤️❤️— Sỉ