Category Archives: blog khởi nghiệp

Làm thế nào để thay đổi cuộc sống nghèo khó?

Chỉ có 5% dân số thế giới là người giàu 95% còn lại thuộc tầng lớp trung lưu và người nghèo, có một thực tế là trước khi trở lên giàu có thì 5% dân số kia cũng từng là người nghèo hoặc rất nghèo vậy có bí quyết gì để họ trở thành người […]